Stefan Nilsson

Golfbana / År

Nettoscore

Till Par

Vellinge GK (2016) 85 +13
Tomelilla GK (2017) 98 +25
Flommens GK (2018) 82 +10
Eslövs GK (2019) 83 +13
          Skyrups GK (2022)              79            +8
 Romeleåsens GK (2023)              84           +12