Flommen GK 2018 (Par 72)

 

 


Lennart Svärd   73   (2500:-)


Jörgen Svensson   75   (1000:-)


Paul Diederichsen   75   (250:-)


Conny Grundström   76


Stefan Nilsson   82


Mikael Tegner   84


Martin Wärjerstam   88


Miko Ryden   92


Göran Mijdema   103